ทีมงานของเรา

ดีเจเคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร

คุณธนวัฒน์ เอื้ออาดูลย์กูล

คุณธนวัฒน์ เมืองมั่น

ประธานบริษัท ภูธร จำกัด

นักจัดรายการวิทยุ FM.100.5 MCOT NEWS NETWORK
พิธีกร TOPLINE TV
ผู้ประกาศข่าว
kendo@putornherb.com

รองประธานบริษัท ภูธร จำกัด

นักการตลาดอิสระ
ออร์แกนไนเซอร์มือทอง
wat@putornherb.com

ที่ปรึกษาบริษัท ภูธร จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บจก.ลูกหมีเบบี้โปรดักส์
ผู้เชี่ยวชาญการและวิทยากร ตลาดพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ (e-Commerce)
ที่ปรึกษาการตลาด และ การสร้างแบรนด์
thanawat@putornherb.com