โครงการพัฒนาเพจชุมชนและร้านค้าออน์ไลน์ รุ่นที่ ๑ โดยนายภูธรสอนออนไลน์

ภูธรสมุนไพร หยุดผมร่วง สร้างผมใหม่ มั่นใจกว่าเดิม

นายภูธรสอนออนไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะ และความชำนาญเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการบนช่องทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้างธุรกิจของตนเอง สามารถใช้ความรู้สร้างประโยชน์สู่สังคม และ ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางด้วยการตลาดออนไลน์

สำหรับเนื้อหาในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ e-Commerce – ภาพรวมของ e-Commerce ในประเทศไทย, Model ของธุรกิจออนไลน์ต่างๆ, ประเภทและรูปแบบของเว็ปไซต์ต่างๆ และ ระบบเว็ปไซด์ WordPress ที่กำลังเป็นที่นิยมสูงสุดในขณะนี้
เครื่องมือวัดและเพิ่ม ประสิทธิภาพเว็บไซด์ต่างๆ ที่ควรนำมาใช้งาน เช่น ระบบการชำระเงิน, Google Analytics.
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Content Marketing – แนวคิดและหลักการสร้าง Content ที่มีคุณภาพ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Social Media Marketing – แนวคิดและหลักการของ Social Media Marketing, เครื่องมือที่นิยมและการใช้งาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Search Engine Optimisation – หลักการทำ SEO และ Workshop
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Search Engine Marketing – รู้จักและเลือก Keyword ในการทำโฆษณาและวัดผล , สมการการตลาดสำหรับการสร้างแคมเปญและตั้งงบโฆษณา
เจาะลึก Facebook Marketing – การทำการตลาดบน Facebook จาก 0-100, การสร้างแฟนเพจ, รู้จักโพสชนิดต่างๆ, การซื้อโฆษณาบน Facebook, การดู Insight เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติที่มีอยู่ในการสร้างโฆษณา
เจาะลึก WordPress – การสร้างเว็ป e-Commerce โดย WordPress จาก 0-100, การซื้อโดเมน, เลือก Server, และสร้างเว็ปโดยแนวทางของ ซี้ดธีมส์ ธีมเวิร์ดเพรสสำหรับคนไทย

สนใจเชิญลงทะเบียนได้ที่นี่นะครับ วันและเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ