รูปที่3

คุณธีรนุช เตรียมก๋วยเตี๋ยว1000 ชามพร้อมแจกให้พี่น้องประชาชน